FOUKANÁ IZOLACE

Název foukaná izolace pochází z principu její aplikace, kdy je izolace přichystána v balících, které jsou vloženy do přístroje, který v kombinaci s mechanickým dělením unáší vzduchem části izolace, které jsou hadicí dovedeny až na místo aplikace.

Lze tak vytvářet izolaci přímo na míru dané konstrukce bez zbytečných spár a tepelných mostů.

Foukaná izolace přináší řadu možností a výhod:

  • rychlá aplikace bez odpadů
  • skvělé izolační vlastnosti
  • snížení nákladů na energie
  • malý zásah do původních konstrukcí
  • vysoká životnost
  • odolnost vůči škůdcům
  • odolnost vůči ohni
  • odolnost proti vlhkosti
  • cenová dostupnost
  • certifikované materiály

Foukaná izolace je vhodná do starých domů, novostaveb, bytů, pasivních domů i zemědělských objektů. Naší specializací je foukaná izolace střech.

Nejdůležitější plochou k izolaci je střecha či strop. Utíká tudy nejvíce tepla a je zde největší prostor pro úspory nákladů na vytápění. Jednoduchá fyzika říká, že teplo stoupá nahoru. Proto jsou největší úniky právě špatně izolovanou střechou nebo stropem. Přitom zateplení stropu či střechy není finančně příliš náročně a díky vysoké efektivitě a cenám energií je jeho návratnost již za pár let.

Technologie foukané izolace umožňuje aplikovat zateplení i do míst těžko přístupných. Nemusíte rozebírat duté trámové stropy, podlahy, či jiné konstrukce, abyste si mohli zateplit dům. Nemusíte provádět žádné velké stěhování, či stavební úpravy. Stačí jen před samotnou aplikací vytvořit otvor do dutiny, kterou chcete izolovat. Tímto otvorem lze izolaci nafoukat až na samotné požadované místo.

Při zateplování foukanou izolací si můžete zvolit tloušťku izolační vrstvy. Díky technologii foukání izolace vytvoří souvislou vrstvu bez tepelných mostů a skulin. Aplikace je velice rychle hotová, bez ohledu na počasí.

V souvislosti s foukanou tepelnou izolací mluvíme o bezodpadové technologii - zákazník zaplatí pouze za vyfoukaný materiál, nevzniká žádný odpad, odřezky nebo zbytky. Zákazníkovi odpadne nákup, doprava, skladování, přemisťování, vynášení izolačních materiálů na půdu a likvidace odpadu. Tím se stává foukaná izolace vzhledem ke své účinnosti nespornou cenovou jedničkou.